Proiect “Pregatim pe cine sa aibe grija”


“Pregatim pe cine sa aibe grija” este un proiect care își propune să găsească personal cu voința și nevoia de a întreprinde un parcurs de formare și muncă ca asistent familial care locuiește împreună pentru o perioadă limitată de timp.

Scopul său este de a:
• Oferi oportunitatea printr-un curs de studiu și muncă de a avea o oportunitate și o experiență diferită de situația actuală.
• Facilita oportunitatea pentru personalul interesat de a gasi un loc de muncă în Italia imediat cu contract regulat și proporțional cu jobul prestat.
• Oferi familiilor și instituțiilor sanitare italiene personal instruit, cu caracteristicile psiho-fizice adecvate sarcinii care urmează să fie îndeplinită.
• Să diminueze cât mai mult posibil problema socio-sănătății numită "Sindromul Italia”


Tipuri de muncitori cautati

• Personal care a fost deja instruit și are deja un fundal teoretico- practic pentru a opera în sarcini de asistență sanitara, dar nu cunoaște limba italiană.
• Personal neinstruit care, după un curs de studii, caută un nou loc de locuit și de muncă pentru o anumită perioadă din viață.
• Personal cu experiență anterioară de muncă ca Asistent de Familie în Italia care trebuie să umple lacunele teoretice, practice și lingvistice pentru sarcina care urmează să fie îndeplinită.


Caracteristicile cerute muncitorilor

• Predispoziție temperamentală la sarcină.
• Sa nu aiba rezidenta in Italia.
• Constituție sănătoasă și robustă.
• Documente în regula.
• Disponibilitate pentru o anumita perioada convenita, pentru a indeplini rolul de Asistent familial la domiciliu (Cazare la persoana asistata) la acelasi angajator.

Program de formare-muncă

Programul pe care l-am întocmit are scopul final de a introduce personal în diferitele familii italiene care este capabil să vorbească, să înțeleagă, să citească limba italiană, dar mai ales personal care are pregătire de asistență domiciliara pentru viitorul loc de munca la care va fi repartizat.
Ce facem:
• Colaborare cu diverse instituții
• Identificarea celor mai potriviți candidați
• Gestionarea tuturor procedurilor birocratice necesare
• Curs de pregătire lingvistică italiană cu durata de 80 de ore.Certificare nivel A1-A2
• Organizare logistica pentru sosirea in Italia
• Primire la sosirea în Italia
• Suport logistic pentru plasamentele la locul de munca
• Firma de referinta pentru lucratori in perioada de lucru
• Posibilitatea de a reveni în țara de origine după ce a efectuat o perioadă limitată de timp de lucru și, ulterior, atunci când consideră necesar, de a reveni în Italia având întotdeauna o oportunitate de muncă
• Suport logistic pentru continuarea cursului de formare în sănătate

Angajatorul

Recrutarea se va efectua prin Agentia de Ocupare a Fortei de Munca autorizata de Minister care stabileste un contract regulat de administrare (Decretul Legislativ 276/2003).
Contractul de Muncă aplicat este Contractul Colectiv Național de Muncă pentru Ajutor la Domiciliu și Îngrijitori, sau contractul care se aplică salariaților, inclusiv celor de naționalitate non-italiană, implicați în funcționarea vieții de familie și a conviețuirii structurate familiar. Nivelul contractual aplicat va fi întotdeauna profilul C Super sau Asistent de Familie care asistă persoane neautosuficiente, inclusiv activități legate de nevoile de hrană și curățenie a casei în care locuiesc asistații. Programul de lucru contractual va fi de 54 de ore pe săptămână cu 36 de ore de repaus săptămânal, care trebuie să fie 24 de ore duminica și restul în orice altă zi a săptămânii, convenite între părți.
De exemplu, un asistent familial în regim de conviventa, are cazare și masă gratuite, primește un salariu lunar de €. 1.026,34 + al 13-lea salariu lunar (aproximativ o lună) + Indemnizație de încetare (aproximativ o lună pentru fiecare an de lucru) + contribuții INAIL și INPS + acumularea a 2,16 zile lunare de concediu cu adaos de hrană. Lucrând 12 luni va primi €. 15.000,00. Munca se va desfasura in regim de concubinaj iar lucratorul va avea dreptul la cazare si masa gratuita, urmand sa fie oaspete cu camera proprie in interiorul locuintei persoanei asistate.

O sansa pentru viitor

Odată ce lucrătorul a încheiat perioada de angajament convenită, în care poate îmbunătăți limba italiană, poate, dacă dorește, să urmeze cursul de formare pentru calificarea de Auxiliar de Asistență Socială sau Operator Social de Sănătate.
• poate folosi suportul nostru sau poate face acest lucru în deplină autonomie.
• cursurile pot fi gratuite sau plătite în funcție de ce centru de formare care le oferă și unde se desfășoară.
• au o durata de aproximativ 4/7 luni in functie de tipul de prezenta Full Time sau Part Time si de tipul de calificare ales Asa/Oss.
• în această perioadă studentul trebuie să isi asigure în mod independent cazarea și hrana în majoritatea cazurilor, nefiind exclus ca se pot încheia acorduri cu Centrul său de Formare și/sau viitorul Angajator.
• după promovarea examenului, la sfârșitul cursului aveți oportunități bune de angajare în casele de bătrâni și spitalele italiene.


1) Auxiliar de Asistență Socială - Asa - Susține diverși profesioniști din domeniul social și din domeniul sănătății în servicii de îngrijire de zi, rezidențiale sau la domiciliu și socio-sanitare. Pentru a obține calificarea Asa, persoana în cauză trebuie să urmeze un curs de formare profesională la un organism acreditat de Regiunea Lombardia. Cursul are o durată de 800 de ore (din care 350 de teorie, 350 de stagiu și 100 de exerciții) iar cele 150 de ore susținute anterior trebuie reduse dacă se desfășoară în Lombardia. Cerințele de admitere sunt:
• diploma de liceu
• traducerea și declarația de valoare a calificării obținute în țara de origine, eliberată de ambasada de origine
• exprimarea orală și scrisă a limbii italiene Auxiliar Socio Sanitar – Asa


2) Asistent social sanitar - Oss - Își desfășoară activitatea în toate serviciile din sectorul social și sanitar, în asistență socială și îngrijire a sănătății, structuri rezidențiale și semirezidenţiale, colaborând cu asistentele medicale. În special, asistentul social în sănătate se ocupă de:
• asistență directă și ajutor la domiciliu
• intervenţie igienico-sanitară şi socială
• suport managerial, organizatoric și de formare.
Pentru a obține calificarea profesională Oss, persoana în cauză trebuie să urmeze un curs de formare profesională la un organism acreditat de Regiunea Lombardia. Cursul are o durată de 1000 de ore (din care 450 de teorie, 450 de stagiu și 100 de exerciții) iar cele 150 de ore anterioare trebuie reduse dacă se desfășoară în Lombardia.
• diploma de liceu sau calificare cu durata de cel putin trei ani conform Decretului legislativ 76/05
• traducerea și declarația de valoare a calificării obținute în țara de origine, eliberată de ambasada de origine
• capacitate de exprimarea orală și scrisă a limbii italiene

Parteneri ai initiativei

Din 2007, Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi a devenit furnizor autorizat de formare profesionala, completand astfel gama de servicii sociale si socio-sanitare oferite beneficiarilor, cu programe de formare profesionala precum initierea si calificarea diferitelor ocupatii/meserii. cerute atat pe piata muncii din Romania cat si din strainatate.
• Curs de calificare “Infirmiera”recunoscut la nivel european - durata 5/6 luni cu un total de 720 de ore (240 de ore de pregătire teoretică și 480 de ore de pregătire practică)
• Curs de calificare “Ingrijitor batrani la domiciliu” recunoscut la nivel european - durata 3 luni cu un total de 360 de ore (120 ore de pregătire teoretică și 240 de ore de pregătire practică)

Parcursul Sintetizat