Proiect asistenti medicali in Italia “School and Work in Italy”

Compania Life Opportunity, pentru a optimiza și a putea atinge obiectivul de angajare a personalului sanitar (în special Asistenți medicali cu diplomă echivalentă cu Asistenții medicali din state străine), propune următorul program de selecție.

Ce ofera Life Opportunity candidatului

 • • Vă prezentăm proiectul nostru.
 • • Informam Candidatul despre viitorul contract de mediere pe care va trebui sa il semneze.
 • • Împreună cu candidatul verificăm documentația pentru a obține calificarea necesara profesarii în Italia.
 • • Prezentăm candidatul viitorului angajator printr-un apel video, cu un traducător pentru o întâlnire introductivă a ambelor părți.
 • • Semnarea Contractului i de Mediere.
 • • Curs de limba italiana.
 • • Organizarea logistica de la plecarea candidatului din tara de origine, pana la sosirea in Italia.
 • • Curs tehnico-specialist de limba italiana.
 • • Plasarea la locul de muncă.

Obiective

 • • Oferim candidaților posibilitatea, printr-un proces de sprijin și pregătire, de a avea o oportunitate și o experiență diferită de situația lor actuală cu creșterepe plan profesională.
 • • Posibilitatea de a avea imediat experiență de muncă în Italia în unități sanitare italiene cu un contract de munca legal, care respecta toate drepturile.
 • • Furnizarea asistentilor medicali, structurilor sanitare din Italia.


Prin planificarea unei prime întâlniri, prezentăm candidatului proiectul nostru „School and Work in Italy”, evaluând experiența, pregătirea și nivelul de cunoaștere a limbii italiene. Informam Candidatul despre viitorul contract de mediere pe care va trebui sa il semneze la acceptarea viitoarei cariere in Italia. Acest document este solicitat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă prin care se semneaza un angajament reciproc al părților cu drepturi și îndatoriri bine precizate descrise.

Acordul de mediere

Acordul de mediere dintre Life Opportunity și Candidat este un acord între părți pe care Life Opportunity este obligat să îl întocmească înainte de plecarea candidatului, acesta urmând a fi apoi prezentat impreuna cu celelalte documente solicitate Inspectoratului Teritorial de Muncă.In acest document sunt mentionate urmatoarele:

 • • Partile contractante
 • • Obiectul Contractului de Mediere
 • • Durata Contractului de Mediere
 • • Obligatiile partilor:
  • • obligațiile agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă
  • • obligatiile solicitantului
 • • Cerinţele şi condiţiile locului de munca
  • • date de identificare ale angajatorului strain
  • • functia/meseria/ocupatia
  • • durata angajării, condițiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare
  • • perioada de proba
  • • penalizari de reziliere anticipata
  • • durata timpului de muncă și de repaus
  • • tariful orar și/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalitățile de plată și datele de plată a salariului
  • • sporuri, ore suplimentare și alte drepturi salariale
  • • sporuri de vechime
  • • durata, modul de acordare și drepturile bănești aferente concediului
 • • termeni si conditii pentru formarea lingvistica
 • • date de contact a Ambasadei Romaniei in Italia
 • • modificarea și completarea contractului de mediere
 • • ncetarea contractului de mediere
 • • litigii
 • • dispoziții finale
 • • semnatura entitatilor implicate

Documente

Impreuna cu candidatul verificam documentele de care are nevoie pentru a obtine abilitarea necesara in scopul profesarii in Italia:

 • • Diploma de studii
 • • Inscriere la Ordinul Asistentilor Mesicali si Moaselor din Romania (OAMMR)
 • • Documente identitate
 • • Cazier judiciar
 • • Adevereinta medicala – apt de munca

Interviu cognitiv

După selectarea recrutorului, prezentăm candidatul viitorului angajator printr-un apel video cu un traducător pentru o întâlnire cognitivă a ambelor părți. Dacă întâlnirea cognitivă este reușită, parcursul de formare-muncă începe cu semnarea contractului de mediere între Lifeopportunity și Candidat.

Cursuri de limba italiana

Predarea limbii italiene reprezintă un punct fundamental în procesul de integrare. Pregătirea lingvistică urmărește învățarea în principal de cunoștințe orale, care sunt fundamentale pentru profesie. Participanții vor fi urmați de o figură profesionistă care va începe de la predarea elementelor de bază ale gramaticii italiene pentru a ajunge la dobândirea unor bune abilități de ascultare și dialog, un instrument fundamental pentru succesul oricărei relații. Instruirea pentru invatarea limbii italiene se va desfasura in doua faze:

 1. Curs desfasurat la atingerea unui nivel A2 de limba italiana in Romania (durata estimata 80 ore)
 2. Curs tehnico-specialist de limba italiana pentru profesie si va avea loc in Italia (durata preconizata o luna)

Echivalarea diplomei in Italia

Angajările se fac în baza decretului 18/martie 2020 art. 13 care permite angajarea până în 2023 fără recunoașterea diplomei de asistent medical de către Ministerul italian. Trebuie doar să vă înregistrați la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (OAMMR) din România.

Angajarea

Recrutarea se va efectua prin Agentia de Ocupare a Fortei de Munca autorizata de Minister care va incheia un contract regulat de administrare (Decretul Legislativ 276/2003). Agentia de Ocupare a Fortei de Munca functioneaza in totala legalitate, asigurand lucratorului aceleasi protectii de care se bucura salariatul angajat direct de spital, de la garantarea egalitatii de salariu, pana la sprijinul si consilierea privind citirea si utilizarea corecta a contractului de administrare. Contractul de muncă aplicat este Contractul colectiv național de muncă italian pentru angajații din sectorul sănătății. Scopurile contractului colectiv național de muncă sunt:

 • • Definirea conținutului contractului colectiv național de muncă pentru diferitele sectoare, atât din punct de vedere normativ, cât și din punct de vedere economic;
 • • Să reglementeze relaţiile dintre subiecţii contractului (administraţie publică şi angajat public).

În Contractul Colectiv Național de Muncă veți găsi toate regulile care reglementează activitatea de muncă. CCNL este un document complex, care este discutat pe larg de către sindicatele confederale (CGIL, CISL și UIL), sindicatele autonome și Aran, agenția de reprezentare negociată a administrațiilor publice, este documentul național care reglementează o anumita categorii de muncitori. Există de fapt un contract colectiv național de muncă pentru sănătatea publică, unul pentru sănătatea privată, unul pentru organismele publice și așa mai departe. C.C.N.L. aplicat este cel al Sănătăţii Private care, deşi aparţinând unor categorii sindicale diferite Uneba - Aris - Aiop - Coop. Social, în principal, toate sunt aproximativ egale.

Suport gratuit oferit de angajator

 • • Calatoria în italia
 • • Asteptarea asistentilor la sosirea in Italia la aeroport si insotirea ulteriora la hotel
 • • Prezentarea în detaliu a cursului lingvistic tehnico-specialist în pentru profesie
 • • Sprijinirea candidatului pentru solicitarea codului fiscal italian
 • • Semnarea contractului de munca: durata preconizata este de cel putin un an
 • • Loc de muncă în cele mai importante unități sanitare italiene Cămine de bătrâni-Azile-Spitale
 • • Sprijin în managementul logistic pentru a asigura confortul de cazare în apropierea locului de muncă
 • • Sprijin constant al lucrătorilor pe toată perioada de angajare